Vi ger det värdefulla lyskraft

Senast från bloggen

biblioteket_clinkoping Går det att se in i framtiden? Ska centrum flytta över ån? Ny station i Linköping … behövs det? - Det är några av frågorna som du får svar på när du besöker den nya utställningen ”C Linköping – en bit av framtiden” på Linköpings stadsbibliotek, i huvudbibliotekets entré. Markus har utformat utställningen som beskriver alla de stadsutvecklingsplaner som hör samman med byggande av Ostlänken...

 

Mer från bloggen

Hjärta

Nytta

Idékraft