Välj en sida

ÅRSREDOVISNINGAR

En årsredovisning är i grunden en redo­görelse för företagets räkenskapsår. Men den har också potential att bidra till varu­märkesbyggandet. För Tekniska Verken i Linköping har Markus skapat års­redovisningar på olika teman. Flera av dem har premierats med Svenska Designpriset och Svenska Publishingpriset.

#1

Kreativitet är en av Tekniska Verkens styrkor. Vi gestaltade temat innovation med ett lekfullt grafiskt uttryck som fångade läsarens uppmärksamhet redan på omslagets första sida.

#2

För att sätta Tekniska Verkens långsiktiga utveckling i ett vidare perspektiv gjorde vi en historisk återblick, med början 1902 då verksamheten startade. Historiken bildade omslag till årsredovisningen, som pendang till Tekniska verkens nya vision och tema för årsredovisningen – att bygga världens mest resurseffektiva region.

#3

”Syre och näring för ett helt samhälle” blev en årsredovisning i två delar på temat kundnytta. Delen Näring innehöll den traditionella redovisningen, medan delen Syre utformades som en säljbroschyr, främst riktad mot Tekniska Verkens företagskunder.

#4

”Syre och näring för ett helt samhälle” blev en årsredovisning i två delar på temat kundnytta. Delen Näring innehöll den traditionella redovisningen, medan delen Syre utformades som en säljbroschyr, främst riktad mot Tekniska Verkens företagskunder.

Vår tids viktigaste åtagande gäller framtiden – vi måste låta nästa generation få ärva ett hållbart samhälle, där de stora miljöproblemen är lösta. Och vi måste lösa dem tillsammans. Tekniska Verken finns mitt i samhället, mitt i företagens och människornas vardag. Nästan allt vi gör är förknippat med miljön på ett eller annat sätt. Därför tar vi också det ansvar som ligger på oss,  med ambition att vara ledande i regionen på att minska  klimatpåverkan. Här hoppas vi på en fortsatt positiv utveckling, tillsammans med dig som är vår kund.

#5

När Tekniska Verken arbetade under parollen ”Vi ser grönt” följde vi upp det med en alltigenom grön årsredovisning. För att tydliggöra miljötemat bifogade vi en affisch med bra gröna budskap och dåliga röda. Genom de gröna glasögonen blev bara de gröna budskapen synliga.

#6

Med utgångspunkt från Tekniska Verkens vision, att bygga världens mest resurseffektiva region, skapade vi en resurseffektiv och kompakt årsredovisning. Den nya infografik som Markus utvecklat blev ett genomgående inslag.

Vill du veta mer?
Prata gärna med Berni!

0722-25 48 07  berni@markus.se