Välj en sida

Bilgymnastik – en nästintill komplett motionskompensation för bilåkande barn

Sedan sjuttiotalet har antalet föräldrar som skjutsar sina barn till skolan ökat markant. Vilket har medfört att tryggheten och miljön runt skolorna har försämrats. Kommunerna i Östergötland ville lyfta frågan och samtidigt inspirera fler att gå eller cykla med sina barn till skolan. Problemet är att folk har hört samma argument under så många år att de inte tar till sig informationen. Därför var vi tvungna att hitta ett nytt sätt att kommunicera.

Det finns mycket forskning som visar en rad positiva effekter med att gå eller cykla till skolan. Och är det något som föräldrarna bryr sig om är det deras barns välmående. Därför gjorde vi en film som lyfter de positiva aspekterna, samtidigt som vi visar vad barnen går miste om när de åker bil till skolan.

Vi skapade även sidan bilgymnastik.se där all information finns samlad. Här finns exempelvis en folder och en workshop som lärarna kan använda för att hjälpa föräldrarna att lösa morgonrutinerna lite smidigare ­– samtidigt som de gör någonting bra för sina barn.

Vill du veta mer?
Prata gärna med Anna!

0722-25 48 02  anna@markus.se