Välj en sida

Markus är kreativ konceptbyrå för Linköpings kommun och arbetar med den övergripande kommunikationen för kommunen i sin helhet och för olika verksamheter och projekt. C Linköping är ett sådant projekt, som samordnar de stadsutvecklingsinsatser som är kopplade till att höghastighetsjärnvägen Ostlänken byggs genom Linköping.

Vi har utvecklat ett visuellt och verbalt uttryck för C Linköping och skapat en utställning om projektet som visas vid Medborgarkontoret i Linköpings stadsbibliotek. Utställningen består av ett antal kuber med olika teman och en vridbar skärmvägg med frågor och svar om projektet. På den centrala väggen visas bildspel och film på en stor bildskärm. Allteftersom projektet fortsätter kommer utställningen att förändras och kompletteras.

Vill du veta mer?
Prata gärna med Berni!

0722-25 48 07  berni@markus.se