Välj en sida

Spelkaraktärerna som gjorde reklam för skolbänken

#jagmed är ett EU-projekt som i Linköping drivs av Jobb- och kunskapstorget, i syfte att få ungdomar som hoppat av skolan att komma tillbaka i sysselsättning. Dessa ungdomar, som är i åldrarna 16-24 år, och som ibland benämns som NEETS (Not in education, employment or training), kan vara svåra att nå – inte bara fysiskt, utan också rent psykologiskt. Många av dem känner sig svikna av skolan eller sina föräldrar, och förtroendet för institutioner är lågt. Självförtroendet är kanske ännu lägre.

Så, hur kommunicerar man då med människor som i det närmaste gett upp? Effektiv kommunikation sker som alltid på mottagarens villkor, och här gällde det att träda särskilt försiktigt fram – men samtidigt också väcka tillräckligt mycket nyfikenhet för att en första kontakt skulle kunna etableras.

Ungdomarnas bakgrund kan variera, naturligtvis, men många av dem har faktiskt en sak gemensamt: det stora intresset för datorspel. Kanske fyller det ett tomrum, kanske är det i själva verket en flykt från en mer komplex problematik. En sak är i alla fall säker: här fanns en utgångspunkt för målgruppsanpassad kommunikation, helt fri från pekpinnar.

Lösningen? Vi lät ett antal typiska spelkaraktärer kommunicera med målgruppen, där det övergripande budskapet blev att de själva börjar tröttna och att det kanske vore dags att göra något annat. Kommunikationsinsatserna, som gjordes på såväl sociala medier som direktutskick till ungdomarna själva, kom också med ett erbjudande – ett löfte om nya möjligheter och en hjälp att komma vidare.

Med mer informativ kommunikation på stortavlor vände vi oss också till allmänheten och närstående, för att öka kännedomen om Jobb- och kunskapstorget, och därmed sänka tröskeln till kontakt.

Sammantaget blev det ett första, men ack så viktigt, steg för att påbörja den beteendeförändring som skulle krävas för att vända hopplöshet till hoppfullhet och framtidstro. Och där, där vet vi att Jobb- och kunskapstorget gör ett fantastiskt arbete.

Spelkaraktärerna som gjorde reklam för skolbänken

#jagmed är ett EU-projekt som i Linköping drivs av Jobb- och kunskapstorget, i syfte att få ungdomar som hoppat av skolan att komma tillbaka i sysselsättning. Dessa ungdomar, som är i åldrarna 16-24 år, och som ibland benämns som NEETS (Not in education, employment or training), kan vara svåra att nå – inte bara fysiskt, utan också rent psykologiskt. Många av dem känner sig svikna av skolan eller sina föräldrar, och förtroendet för institutioner är lågt. Självförtroendet är kanske ännu lägre.

Så, hur kommunicerar man då med människor som i det närmaste gett upp? Effektiv kommunikation sker som alltid på mottagarens villkor, och här gällde det att träda särskilt försiktigt fram – men samtidigt också väcka tillräckligt mycket nyfikenhet för att en första kontakt skulle kunna etableras.

Ungdomarnas bakgrund kan variera, naturligtvis, men många av dem har faktiskt en sak gemensamt: det stora intresset för datorspel. Kanske fyller det ett tomrum, kanske är det i själva verket en flykt från en mer komplex problematik. En sak är i alla fall säker: här fanns en utgångspunkt för målgruppsanpassad kommunikation, helt fri från pekpinnar.

Lösningen? Vi lät ett antal typiska spelkaraktärer kommunicera med målgruppen, där det övergripande budskapet blev att de själva börjar tröttna och att det kanske vore dags att göra något annat. Kommunikationsinsatserna, som gjordes på såväl sociala medier som direktutskick till ungdomarna själva, kom också med ett erbjudande – ett löfte om nya möjligheter och en hjälp att komma vidare.

Med mer informativ kommunikation på stortavlor vände vi oss också till allmänheten och närstående, för att öka kännedomen om Jobb- och kunskapstorget, och därmed sänka tröskeln till kontakt.

Sammantaget blev det ett första, men ack så viktigt, steg för att påbörja den beteendeförändring som skulle krävas för att vända hopplöshet till hoppfullhet och framtidstro. Och där, där vet vi att Jobb- och kunskapstorget gör ett fantastiskt arbete.