Välj en sida

På en framgångsresa med NIRA Dynamics

NIRA Dynamics utvecklar innovativ mjukvara som ökar säkerheten och komforten i bilar. Bland kunderna hittar vi flera av världens främsta biltillverkare, som till exempel Audi, Volkswagen och Renault. Med produkten Tire Pressure Indicator är NIRA världsledande inom indirekt däcktrycksmätning, men i produktportföljen finns även lösningar som gör att bilen kan känna av väggreppet eller om ett hjul håller på att lossna. Markus har samarbetat med NIRA sedan hösten 2015, och det har blivit en hel del jobb sedan dess – allt från en ny visuell identitet och copytonalitet till filmer, webb, broschyrer, mässmaterial och employer branding.

map-aided

top-over

Företagets produktportfölj konceptualiserades i ett antal broschyrer, alla med NIRAs nya grafiska identitet och tonalitet – en bra grund för fortsatta kommunikationsinsatser.

Fyra 3D-renderade informationsfilmer togs fram för produkterna TPI, LWI, TGI och RSI. Utmaningen var att hitta en väl avvägd teknisk nivå för att attrahera både utvecklingsingenjörer, inköpare och management.

Want to join our team?
You’ll need passion,
energy and curiosity.

Med ett antal medarbetarprofiler kunde vi bygga NIRAs arbetsgivarvarumärke och ge potentiella medarbetare en inblick i företaget.

Vill du veta mer?
Prata gärna med Henrietta!

0708–25 53 51  henrietta@markus.se