Välj en sida

Sedan starten 2001 har Wilzéns Bygg & Mark vuxit rejält, från ett enmansföretag till cirka 50 anställda. Idag åtar sig företaget större uppdrag med stor professionalism, något man också ville visa utåt. Markus fick därför förtroendet att skapa en helt ny företagsprofil med ett modernt och starkt uttryck, som skulle kunna appliceras på skyltar, kontorsmaterial, fordon, kläder med mera. I uppdraget ingick även framtagande av design och text till hemsidan. Den nya profilen lanserades under festliga former i samband med företagets 15-årsfest.

Vill du veta mer?
Prata gärna med Magnus!

0708-13 73 43  magnus@markus.se