80-talshelg på IKANO-huset

IKANO-huset i Linköping gav oss i uppdrag att uppmärksamma människor på deras stora helgshopping med 80-talstema. All mediakanaler var redan bokade.

Vår insikt – ingen av de bokade kanalerna existerade på 80-talet.

Musik: The Boss by Multifaros