ÅRSREDOVISNINGSTIDER

Årets första månader är intensiva årsredovisningstider på Markus. I år har vi bland annat svarat för produktionen av Lejonfastigheters och Tekniska verkens årsredovisningar.

Lejonfastigheter
I Linköping pågår en omfattande stadsutveckling, med ett växande behov av attraktiva offentliga miljöer. Det ger utrymme för kreativitet och nytänkande. Det ställer samtidigt höga krav på Lejonfastigheters roll som fastighetsförvaltare. I grunden handlar det om att erbjuda den bästa servicen – för kunderna och för alla dem som vistas i Lejonfastigheters hus. Syftet med årsredovisningen är att beskriva vad detta innebär mer konkret.

Tekniska verken
Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Det är en tuff utmaning som kräver ständigt nytänkande och mod att pröva okonventionella idéer, för att driva utvecklingen framåt. ”Innovation för en stark vision” är grundtemat för årets årsredovisning som ger exempel på hur idéer och innovationer kommer till praktisk nytta för kunderna i vardagen och för det hållbara samhället.