En rejäl hacka

Expedition Expanding Excellence var Linköpings universitets fundraising-kampanj. I kampanjens slutskede genomfördes Markus en DM-aktivitet för att intressera utvalda inflytelserika personer i Östergötlands näringsliv att medverka i en nybildad kampanjkommitté som ambassadörer för den fortsatta fundraising-verksamheten.

DM-aktiviteten vände sig till en liten, men noga utvald målgrupp på 15 personer, som fick det exklusiva utskicket. Målet var att få målgruppen att ”haka på” universitetets fundraising-kampanj och engagera sig i det fortsatta arbetet.

Samtliga 15 mottagare uppmärksammade DM-enheten. Av dem tackade 13 ja till att delta i kampanjkommittén, en donerade direkt en större summa pengar och en tackade nej på grund av planerad utlandsvistelse. Med en annorlunda DM-enhet löstes universitets uppgift att etablera en ny kampanjkommitté för fundraising-kampanjen. Dessutom fick universitetet ett generöst bidrag till forskningen.