Ett spektrum av kunskap, erfarenhet och idéer – till nytta för samhället och framtiden

Tekniska Verken vill bidra aktivt till utvecklingen av det globala hållbara samhället. För att kunna ge en innehållsrik beskrivning av verksamheten och samtidigt spara på naturresurserna, har koncernens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011 producerats i en iPad-version. Den finns också i en förkortad tryckt version, i begränsad upplaga. På uppdrag av Linkin, som har haft övergripande ansvar för produktionen, har Markus bidragit med grafisk design och textarbete.

Tanka gärna hem den kostnadsfria iPad-versionen via App Store.