Hitta Rätt med Montico

Montico är helhetsleverantör av tjänster inom HR, human resources, med verksamhet på ett stort antal orter i Syd- och Mellansverige. Efter en byråpitch fick Markus uppdraget att utveckla ett kommunikationskoncept, som visar Monticos breda verksamhetsområde och lyfter fram företagets värden.

Vi skapade ett lekfullt grafiskt uttryck, som tydligt igenkänningstecken för Montico. Vi utvecklade varumärkeslöftet och tolkade HR-begreppet på ett nytt sätt som huvudbudskap – Hitta Rätt. Grundkonceptet tillämpade vi i bland annat profilannonser, företagsfolder och webbfilm. Vi fick även i uppdrag att utforma en DM-kampanj till utvalda företagskunder. Kampanjenheten är ett labyrintspel där det gäller att undvika fallgroparna inom HR-området och i stället se möjligheterna med att anlita Montico.