Lättare att hitta hem hos Studentbostäder

Studentbostäder i Linköping äger och förvaltar cirka 4200 bostäder. Vi fick i uppdrag att ta fram en ny responsiv hemsida som stämmer överens med deras vision om ett smartare boende. Med en uppdaterad design, tydligare struktur och med nya smarta funktioner är det nu lättare än någonsin för studenterna i Linköping att hitta hem.

www.studentbostader.se