Visionärt budskap i Saab Arena

Saab Arena är en mötesplats med stor potential för att kommunicera med såväl Linköpingsborna som människor i vår omvärld som kommer hit på besök. Här har Linköping fått en unik möjlighet att nå ut med visionära och framåtriktade budskap.

All kommunikation för Linköping har sin grund i huvudbudskapet
– där idéer blir verklighet. Lika viktiga är våra tre kärnvärden – modiga, mänskliga och mångfasetterade.
Med kommunikationen vill vi stärka bilden av Linköping som platsen där allt är möjligt – att ta initiativ, att frigöra sin fantasi och att själv vara en viktig del av helheten, det som är Linköping.