Linköpings universitet programkatalog

Markus har under flera år haft förtroendet att producera programkatalogen för Linköpings universitet. Layouten har årligen förnyats med bland annat nya bildkompositioner och texterna har uppdaterats. Under 2011 beslöt dock LiU att tiden var mogen för en helt ny katalog. Syftet var att skapa en mer användarvänlig produkt och att förtydliga varumärkeslöftet mot den unga målgruppen. Sagt och gjort. Tillsammans inledde vi det inte alldeles enkla arbetet med att hitta en ny struktur, ny form och ny känsla. Så här gjorde vi:

Den tidigare fakultetsbaserade indelningen blev nu intressebaserad, vilket innebar att programmen sorterades in efter ämnesområden och fick lockande indragare. Ett annat starkt önskemål var att öka läsbarheten genom att korta och arbeta om samtliga texter. Dessutom hade universitetet en ny budskapsplattform och man ville att katalogen skulle genomsyras av denna. Ett annat viktigt mål var att minska sidomfånget, inte minst av hänsyn till miljön.

Naturligtvis fick Markus möjlighet att ta fram en ny grafisk form, som även skulle kunna användas i den övriga kommunikationen kring studentrekryteringen. Att vi valde porträtt är ingen slump. Ett ansikte är ett starkt uttryck som automatiskt drar blickar till sig. Men vi ville ju samtidigt visa på mångfalden, på den stora variationen av studenter som läser vid LiU, att det finns något för alla. Lösningen blev att ta flera porträtt, självklart av riktiga studenter, som sedan revs isär och sattes samman på olika sätt. De rivna kanterna blev också ett tydligt grafiskt manér som enkelt kunde användas på andra sätt i katalogen och övriga enheter.