Informationsfilm för ÖstgötaTrafiken

I och med lanseringen av det nya Resekortet vid årsskiftet 2009-2010 införde ÖstgötaTrafiken kontantstopp på samtliga busslinjer. Markus fick i uppdrag att skapa informationskampanjen för detta, inte helt positiva budskap. Något vi gärna ville försöka lösa med en viss glimt i ögat. Resultatet blev bland annat den här filmen.