Kampanjfilm för Stångåstaden

Filmen skapades som en del i kampanjen ”Var vill du bo?”. Kampanjen hade två syften, dels att få mottagarna att ställa sig i kö för en specifik adress hos Stångåstaden för att på sikt få rätt person till rätt lägenhet, dels visa var i staden Stångåstadens objekt finns. Kampanjmålet på 5000 registreringar nåddes med råge – slutresultatet efter tre veckor blev 12 682 stycken!