Anna och Maria leder Markus vidare

Anna och Maria leder Markus vidare

Från den 1 september 2014 har Markus Reklambyrå en ny ledning. Vd är Anna Sjövall Hallin, som just har återkommit efter ett sin föräldraledighet, och vice vd är Maria Steén. Ledningsförändringen är ett uttryck för ägargruppens starka önskan att verka operativt både i den dagliga verksamheten och för byråns framtid.

– Vi arbetar i en spännande bransch som förändras snabbare än någonsin. Här tror vi starkt på förtroendefulla och goda relationer med våra uppdragsgivare, där vi tar vara på varandras kompetenser för att tillsammans nå uppsatta mål. Vi i ägargruppen är helt eniga om Markus fortsatta utveckling som en modern och nytänkande kommunikationsbyrå, som skapar värde för våra kunder – alltid med våra tre kärnvärden hjärta, nytta och idékraft i centrum, säger Anna.

Publicerad: September 4, 2014