Välkommen ÖstgötaTrafiken!

Välkommen ÖstgötaTrafiken!

På Markus är vi oerhört glada och stolta över att få hälsa ÖstgötaTrafiken välkommen som ny kund från den 1 april 2015. Efter den offentliga upphandlingen har vi nu tecknat avtal om ett flerårigt samarbete som avser kreativa kommunikationstjänster.

ÖstgötaTrafiken svarar för kollektivtrafiken i Region Östergötland och är en viktig del i många människors vardag. Varje dag genomförs cirka 110 000 resor med pendeltåg, bussar, spårvagnar och skärgårdsbåtar. Därutöver svarar ÖstgötaTrafiken även för skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.

Vår gemensamma utmaning blir att bygga vidare på ÖstgötaTrafikens starka varumärke och skapa värde för resenärerna och samhället genom kreativ kommunikation. Vi ser fram emot ett krävande, engagerande och utvecklande samarbete!

Publicerad: March 5, 2015