Bilgymnastik

Sedan sjuttiotalet har antalet föräldrar som skjutsar sina barn till skolan ökat markant. Det har medfört att tryggheten och miljön runt skolorna har försämrats. Kommunerna i Östergötland ville lyfta frågan och samtidigt inspirera fler att gå eller cykla med sina barn till skolan. Problemet är att folk har hört samma argument under så många år att de inte tar till sig informationen. Därför var vi tvungna att hitta ett nytt sätt att kommunicera.

  • Idé
  • Strategi
  • Film
  • Hemsida
  • Informationsmaterial
image
image
image
Kampanjen och filmen har använts som informationsmaterial runt om i hela Sverige.
image
image
Nästa case Nästa case
Loader gif
arrow
open