Östgötatrafiken linjekarta

Att förenkla tunnelbanenät i form av linjekartor har blivit ett eldprov för designers. Under 2018 fick Markus i uppdrag att rita linjekartorna för Östgötatrafikens tätortstrafik, men i Östergötlands fall var det inte kollektivtrafik under mark som behövde visualiseras utan busstrafik. Linköpings busslinjekarta ställer en hel del krav som inte vanligtvis ställs för trafik under mark. Bland annat består nätet av 18 linjer varav 11 som går parallellt. Kravet på linjernas riktning är högre då förgreningarna är fler och skillnaden mellan olika kvarter är av stor vikt. Linjerna har inte heller en given start- och slutstation, utan en mer oregelbunden rutt. Sammantaget medförde de här egenskaperna stora strukturella utmaningar. Därför krävdes det nästan lika mycket tid till att planera designen som att genomföra den.

  • Busslinjekarta (Linköping)
  • Buss- och spårvagnskarta (Norrköping)
Detaljfokus

Helhetsintrycket av en linjekarta bygger på konsekvent noggrannhet i detaljerna. I Östgötatrafikens linjekartor är bland annat linjernas runda hörn och hållplatsernas färg två egenskaper som bidrar till ett koncentrerat men välkomnande intryck.

Nästa case Nästa case
Loader gif
arrow
open