Vi är Linköping

Ingen enskild aktör äger Linköpings varumärke. Staden Linköping är vad vi själva ser, ur många olika perspektiv, och vad vi gör det till i våra olika roller som invånare, företagare, besökare etc. Varumärket Linköping är summan av allt staden har att erbjuda. Det fylls med värde genom människors aktiviteter, upplevelser och känslor. Vår insikt var att den som lever i Linköping blir en del av staden och en bärare av Linköpings varumärke. Alla som har valt att leva sina liv här förverkligar tillsammans löftet om en plats “där idéer blir verklighet”.

  • Strategi
  • Varumärkesutveckling
  • Intervjuer
  • Filmer
  • Sociala medier
  • Kampanjmaterial
  • Hemsida
image
image
image
image
image
image
image
image
Nästa case Nästa case
Loader gif
arrow
open