Kvinnojouren Ellinor

Kvinnojouren Ellinor hjälper kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer. De ville öka kännedomen i Linköping så att fler kvinnor vet om att Kvinnojouren finns och att de kan söka hjälp där. Samtidigt ville de få utsatta kvinnor att känna igen sig och förstå att de behöver söka hjälp.

Genom att vända den största utmaningen med Facebookvideo till vår fördel skapades en obehaglig aha-upplevelse som har delats över 15 000 gånger och nått 2,5 miljoner svenskar.

  • Strategi
  • Kampanj
  • Konceptutveckling
  • Film
  • Sociala medier
  • Print
image
image
Över 15 000 delningar, 55 000 interaktioner och över 1 500 000 visningar gav 88% fler stödsökande
image
image
image
image
image
Alla hjärtans dag-kort med dolda budskap placerades ut i olika butiker.
image
image
Nästa case Nästa case
Loader gif
arrow
open